Формуляр за попълване на Карго поръчки

Моля, попълнете бланката, с колкото се може повече информация!

Информация за заявителя: Информация за фирмата:
Име на заявителя(сметката): Име на фирмата:
Търговски артикул(стока): Име на представителя:
Количество за превоз: E-mail адрес:
Общо количество: Телефон за връзка:
Начин на опаковане (денково, общо, BB): Факс:
Място за товарене:    
Ограничения за товарене:    
Място където ще се разтоварва:    
Ограничения при разтоварване:    
Товарна норма:    
Подробности за размерите: pwwd, SSHIC or:    
Разтоварна норма:    
Подробности за размерите при разтоварване, SSHIC or:    
Свободно D/A в пристанището където ще се товари:    
Свободно D/A в пристанището където ще се разтоварва:    
Агент при товаренето:    
Агент при разтоварването:    
Условия при наемането: FIOS / LILO / FILO:    
Laycan:    
Специален товар:


   
                               
За нас | Флот | Контакти | Новини | Услуги | Галерия ©2008 Intercom Shipping. All rights reserved